You are currently viewing Despre psihoterapie

Despre psihoterapie

Ce înseamnă psihoterapia ?

     Psihoterapia curpinde întreaga structură a unui individ, cu alte cuvinte sunt urmărite credințele despre sine și despre viață, emoțiile, senzațiile fizice și comportamentele. Are ca scop creșterea capacității de gestionare a propriilor stări și a modului în care clientul gestionează evenimentele care apar din exterior.

     Motivele pentru care o persoană apelează la un psihoterapeut diferă în general în funcție de nevoile acesteia. Poate fi vorba de o anume situație problematică pe care clientul dorește să o rezolve, sau poate fi vorba despre dezvoltare personală și creșterea calității vieții.

     De menționat este faptul că psihoterapia este un proces, pe termen mediu sau lung, în care clientul împreună cu terapeutul colaborează împreună pentru a atinge obiectivele propuse. Durata unui proces terapeutic variază în funcție de obiectivele stabilite cu clientul și de nivelul acestuia de motivație. Frecvența este în general de o sesiune/săptămână dar în funcție de nevoile clientului, poate fi stabilită și o sesiune/ 2 săptămâni. Durata unei ședințe este de aprox. 50 min.

     Primele ședințe se concentrează în cea mai mare parte pe acumularea informațiilor (personalitate, aptitudini, caracter, sistem de valori, etc.) urmând ca mai apoi clientul împreună cu terapeutul să stabilească care sunt obiectivele terapeutice care urmează a fi atinse. Ideal este ca obiectivele să fie măsurabile, în așa fel încât eficiența terapiei să poată fi vizibilă.

Care sunt beneficiile unui proces psihoterapeutic?

Creșterea nivelului de conștientizare și dezvoltarea capacității de autoreglare emoțională:

     Psihoterapia vine și cu psihoeducație, unde clientul învață să observe, identifice și gestioneze mai bine emoțiile și gândurile. Clientul devine mai conștient de modul în care percepe lumea exterioară și dezvoltă capacitatea de a-și gestiona într-o mai bună măsură reacțiile la factorii externi.

Creșterea încrederii în sine:

     Odată cu o înțelegere mai clară a propriului psihic și a ariei emoționale, stima de sine tinde să se echilibreze. În procesul terapeutic, sunt descoperite și dezvoltate aptitudinile și trăsăturile sănătoase specifice tiparului de personalitate. Încrederea în sine crește odată cu gestionarea mai bună a propriilor gânduri și comportamente. Clientul așadar, dezvoltă o percepție mai realistă asupra sinelui în relație cu exteriorul.  

Dezvoltarea abilițăților relaționale și de comunicare:

     Relația client-psihoterapeut este ca o oglindă a modului în care clientul relaționează cu oamenii din jur. Terapeutul ascultă activ, este empatic și totodată vine cu o perspectivă diferită și obiectivă, este susținător și nu critică. Aceste atribute oferă o structură de relație sănătoasă, pe care ulterior clientul o transpune în relațiile din viața acestuia. Clientul învață să comunice într-un mod mai clar și să își exprime limitele și nevoile în relații.

     Printre altele, beneficiile unui proces psihoterapeutic mai constau după caz și în reglarea nivelului de anxietate, scăderea nivelului de stres, dezvoltarea capacitatății de a lua decizii și creșterea calității vieții în general în așa fel încât clientul poate să gestioneze într-un mod cât mai optim problemele cotidiene și provocările vieții.